Klik op het mandje om af rekenen

Reglement

Reglement timmerdorp

Afspraken:

 • Als je je inschrijft, wordt er op je gerekend. Net als de begeleiders die zijn ingedeeld!
 • Trek schoenen met dikke zolen aan i.v.m. spijkers!
 • Er is geen vuur in en om de hutten toegestaan.
 • We bouwen hutten van maximaal 2 bouwlagen of 2.50 meter.
 • Schilderen doen we  alleen in de tent.
 • Trek je oudste kleren aan zodat het niet erg is als je vies wordt.
 • Neem een hamer en een goed ingepakte zaag mee, met duidelijk je naam erop!
 • Zorg dat je voor de donderdag lunch meeneemt.
 • Jouw fiets kun je overdragen aan de organisatie (zet je fiets niet op slot).
 • Door uitstekende spijkers, kun je je lelijk bezeren, sla deze  krom of haal ze eruit.
 • Na Timmerdorp komt er weer vee op het grasveld, laat dus geen spijkers liggen op het gras.
 • Geld of snoep meenemen is niet nodig.
 • Laat spelletjes/mobieltjes  e.d. lekker thuis.
 • Ruim de rommel in en om de hut op (er zijn vuilniszakken bij iedere hut aanwezig).
 • We blijven op het terrein, je mag deze alleen in overleg verlaten!
 • Er mogen geen glazen voorwerpen op het veld aanwezig zijn.
 • Ouders/verzorgers moeten bereikbaar zijn.
 • Timmerdorp is een rookvrije zone.
 • Als je je niet aan de afspraken houdt, heeft de organisatie het recht je te verwijderen.
 • Bij extreem slecht weer kan het timmerdorp afgelast worden, de kinderen worden dan
    naar huis gestuurd.
 • Indien een kind niet alleen naar huis mag, kan deze opgehaald worden vanaf 16.00!
 • Als je onverwachts niet mee kunt doen, meld je dan af via timmerdorpwarmenhuizen@gmail.com
  N.B. Dit e-mailadres is niet bedoeld voor correspondentie over de gemaakte groepjes.
 •  Timmerdorp is bedoeld voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Er worden geen kinderen       
     uit andere groepen toegelaten.
 • Kom niet te vroeg. Het terrein gaat voor de kinderen pas om 10.00 uur open.
 • Bijzonderheden (ziekte, dieet, medicijnen) kunt u aan de organisatie doorgegeven!
 • Geef je ouders vooraf een dikke knuffel want TIMMERDORP IS NAMELIJK STRENG VERBODEN VOOR  NIEUWSGIERIGE OUDERS! 🙂

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor:

 • Diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Lichamelijk letsel.
 • Beschadigingen van persoonlijke eigendommen.

Het betreden van het terrein is ook geheel voor eigen risico!

Wij wensen jullie heel veel plezier in het timmerdorp van 2023!

De organisatie:

Leslie Zutt, Dorus en Bonnie Droog, Judy Nannes, Dennis Boots  en Mirelle van der Linden