Klik op het mandje om af rekenen

Reglement

Reglement timmerdorp

Kinderen met: Ziekte, dieet, medicijnen of andere
bijzonderheden moeten gemeld worden bij de organisatie.
 

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor:

 • Diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Lichamelijk letsel.
 • Beschadigingen van persoonlijke eigendommen.

Het betreden van het terrein is ook geheel voor eigen risico.

Regels:

 • Trek schoenen met dikke zolen aan i.v.m. spijkers!
 • Er is geen vuur in en om de hutten toegestaan.
 • De hutten mogen niet hoger zijn dan 2 bouwlagen of 2.50 meter.
 • Schilderen alleen in de tent
 • Doe je oudste kleren aan.
 • Neem een hamer en een goed ingepakte zaag mee, met duidelijk je naam erop.
 • Neem zelf eten en drinken mee voor de hele dag.
 • Fietsen netjes overdragen aan de organisatie ( je fiets niet op slot zetten ). 
 • Zorg er voor dat nergens spijkers doorheen steken, sla deze dan krom of haal ze er uit.
 • Laat geen spijkers in het gras liggen i.v.m. het vee wat er weer op moet grazen..
 • Neem geen geld of snoep mee.
 • Spelletjes / mobieltjes en dat soort dingen zijn niet toegestaan.
 • Ruim de rommel in en om de hut op (er zijn vuilniszakken bij iedere hut aanwezig).
 • Je mag niet zonder toestemming het terrein verlaten.
 • Er mogen geen glazen voorwerpen op het veld aanwezig zijn.
 • Je ouders / verzorgers moeten bereikbaar zijn.
 • Er mag niet gerookt worden in de tent, en in het bijzijn van kinderen.
 • Bij het niet naleven van de regels, heeft de organisatie het recht je te verwijderen.
 • Bij extreem slecht weer kan het timmerdorp afgelast worden, de kinderen worden dan naar huis gestuurd.
 • Als een kind niet alleen naar huis mag moet dit gemeld worden bij de organisatie.
 • Als je onverwachts niet mee kunt doen meld je dan af. Communiceren tijdens het timmerdorp met de organisatie kan via: timmerdorpwarmenhuizen@gmail.com
 • Timmerdorp is bedoeld voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Er worden geen kinderen uit andere groepen toegelaten.
 • Kom niet te vroeg. Het terrein gaat voor de kinderen pas om 10.00 uur open.
 • Bijzonderheden (ziekte, dieet, medicijnen) moeten aan de organisatie doorgegeven worden.
 • Deelname is voor 2 dagen.
 • Volwassenen en kinderen boven de 13 jaar houden 1,5 meter afstand i.v.m. Covid-19

Geef je vader en moeder als je van huis gaat een dikke zoen, want die zie je de hele dag niet. HET IS NAMELIJK DE HELE DAG STRENG VERBODEN VOOR OUDERS !

Wij wensen jullie heel veel plezier in het timmerdorp van 2021

De organisatie:

Charles Kruijer, John Zutt, Lucas Pronk, Brenda Mettes, Thea Ligthart, Anne en Marc van langen